ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

3

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 9.30 น. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เรียนเชิญ นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จ         พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดิน และ  เชิดชูบทบาทของแม่ที่ทุ่มเท อบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมลูกให้เป็นคนดี อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของแม่ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กและเยาวชนกับครอบครัวให้ได้มีโอกาสพบกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ในการนี้มี ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9

อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 0

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ