ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

31

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10 นาฬิกา  นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ       ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม  กับนายพงษ์พนา  ทองมี ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานตามโครงการ       ลบประวัติการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน อันเป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และคุ้มครองสิทธิให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในการอำนวยความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาศาลเพื่อยื่นคำร้องของลบประวัติเมื่อคดีถึงที่สุดอีกต่อไป ณ ห้องสมุดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
อ่านข่าว