ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

70

                 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 9 นาฬิกา นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาและการคุ้มครองสวัสดิภาพ” โดย นายฮัมซาห์ ฮามิ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ประชาชนได้รับความรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอย่างทั่วถึง รวมทั้งการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพให้แก่ประชาชน คู่ความที่มาศาล นักเรียน นักศึกษา และผู้นำชุมชน ในการนี้มี  ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาและประชาชนผู้มีอรรถคดีในศาล เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน      จังหวัดสงขลา    
อ่านข่าว