ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 เรียนเชิญ นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบคืนสู่สังคม  และเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชนก่อนได้รับการปล่อยตัว ได้ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและสิทธิของผู้อื่น ให้สามารถปรับตัวร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายได้ ในการนี้มี ผู้พิพากษาผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
อ่านข่าว