ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 นาฬิกา นายไพโรจน์  สังข์น้อย        ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายคมสัน ภูมิภัคเมธากุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว       จังหวัดพัทลุง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพัทลุง จำนวน 15 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานในการคุ้มครองสิทธิและเสริมสร้างสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัวในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการให้ดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบ ในการนี้มี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
อ่านข่าว