ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อาชีพสร้างชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

นายวสันต์  เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อาชีพสร้างชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00 นาฬิกา นายวสันต์ เสี่ยงบุญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อาชีพสร้างชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ประจำปีงบประมาณ 2559  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอาชีพและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้สำนึกตนมีกิจกรรมทำในยามว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการศึกษาด้านวิชาชีพและมีรายได้เสริม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต ในการนี้     นางภคมณฑน์  เมธีธรรมมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยมี ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ