ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร - เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศล   ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธ   - เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  ณ หอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมือง      จังหวัดสงขลา - เวลา 17.30 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร   ณ เวทีสระบัว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ