ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม รับฟังบรรยายกฎหมาย และศึกษาดูงานศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม รับฟังบรรยายกฎหมาย และศึกษาดูงานศาล
  <p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">         เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา  9.00 น. นายวสันต์  เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม รับฟังบรรยายกฎหมาย และศึกษาดูงานศาล ในการนี้ได้มอบหมายให้ ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กฎหมายแก่คณะผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 5๔ คน เพื่อให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของผู้พิพากษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนควรรู้ ตามโครงการ “แกะรอยกระบวนการยุติธรรม” เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ