ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา - นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา - นายวสันต์  เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติฯ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30 น.  นายวสันต์ เสี่ยงบุญ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบรมราชินีนาถ จัดโดยศาลแรงงานภาค 9 ในการนี้ ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ศาลแรงงานภาค ๙ จังหวัดสงขลา       


เอกสารแนบ