ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องใน วันรพี ประจำปี พ.ศ. 2559
  เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ บริเวณพระบรมรูปราชานุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัดสงขลา 


เอกสารแนบ