ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559
   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. นางภคมณฑน์ เมธีธรรมมาภรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมี นายวสันต์ เสี่ยงบุญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมีความรู้เข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ ตลอดจนให้ความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น โดยมี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ   ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ