ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี 2560
           เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560  สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 ร่วมกับศาลแรงงานภาค 9 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9  ศาลจังหวัดสงขลา ศาลแขวงสงขลา และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมกันจัดโครงการ “วันรพี ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะและพระราชกุศล ในการนี้ นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน 


เอกสารแนบ