ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสริมสร้างคุณค่าตนเองและจิตสาธารณะ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสริมสร้างคุณค่าตนเองและจิตสาธารณะ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “เสริมสร้างคุณค่าตนเองและจิตสาธารณะ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก นายเลิศชัย ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ เป็นประธานในพิธีเปิด นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัวและให้เด็กเยาวชนมีความภาคภูมิใจในการทำความดี อีกทั้งเพื่อให้เด็กเยาวชนและผู้ปกครอง ได้ใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ เคารพรักเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และในวันนี้ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ในการนี้มี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ผู้พิพากษา           ผู้พิพากษาสมทบ และบุคลากรศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ