ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9 นาฬิกา  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยนายพิพัฒน์  แก้วอำไพ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายสนธยา  จรเอียด  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายทางสังคมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่สำคัญในการพิจารณาคดีสำหรับเด็กและเยาวชน รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานและเครือข่ายดังกล่าวมีส่วนร่วมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนผู้กระทำความผิด โดยมีผู้เข้าโครงการ  50 คน ในการนี้มี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและเครือข่ายทางสังคม เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ