ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ โครงการ“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ โครงการ“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 9 น. นายพิพัฒน์  แก้วอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้า  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางกัญญา อาญาพิทักษ์   เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ พร้อมด้วย ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ โครงการ“จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลาง   จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ