ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายสมบรูณ์ วัฒนพรมงคล รองประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 4 และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับนายสมบรูณ์ วัฒนพรมงคล รองประธาน ศาลอุทธรณ์ภาค 4 และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาล
   เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ แก้วอำไพ    ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ    นายสมบูรณ์ วัฒนพรมงคล รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 และคณะ   จำนวน 53 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาดูงานทางด้านการสนับสนุนการพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  ในการนี้มี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ