ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมเจ้าหน้าที่และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศาล
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 9 นาฬิกา นายไพโรจน์ สังข์น้อย        ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ  นางมาลี  ศิรามาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล    ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่และพนักงานราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล จำนวน 15 คน เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ร่วมกัน      นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพต่อไป ในการนี้มี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ