ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา

อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา
  <p style="\\&quot;text-align:" center;\\"="">   เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9 นาฬิกา นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและกำกับ ดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ในการนี้ นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ