ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย”    เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 9 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย” เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 โดยมี    นายเลิศชัย  ภักดีฉนวน อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด นายไพโรจน์  สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 21 โรงเรียนผลการแข่งขันปรากฏว่า โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา  “ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนปากจ่าวิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการนี้มี ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ