ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ”
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 18 นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรม “เข้าวัด ฟังธรรม สวดมนต์  นั่งสมาธิ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในศาลได้รับการพัฒนาทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม ในการนี้มี นายไพโรจน์ สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในโครงการดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ วัดเลียบ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ