ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ที่ 89/2561 เรื่องแต่งตั้งเวรที่ปรึกษา (เวรชี้) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561
เอกสารแนบ