ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 8.30 นาฬิกา นายไพโรจน์ สังข์น้อย   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นายโกสนธ์ เดชรุ่งเรือง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลัย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายรามคำแหง  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ บริเวณลาน พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ