ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งนิติกร และเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ