ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

นายสนธยา จรเอียด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ปันรัก”

นายสนธยา จรเอียด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา     เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ปันรัก”
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561  นายไพโรจน์  สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสนธยา  จรเอียด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ       “สานสัมพันธ์ปันรัก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเกิดความรักสามัคคีในการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้กลับคืนสู่สังคม อย่างปกติสุขหลังได้รับการปล่อยตัว ในการนี้มี ผู้พิพากษาสมทบ       และเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียงกัน    ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา  


เอกสารแนบ