ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา (Songkhla Juvenile and Family Court) ติดต่อ โทร 074-315-547-8 ต่อ101(กลุ่มช่วยอำนวยการ) หรือกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ สายด่วน 074-315-549 (งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์) โทรสาร 074-327-352

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมหิดล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมหิดล
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 6.30 นาฬิกา นายไพโรจน์  สังข์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายโกสนธ์ เดชรุ่งเรือง ผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมหิดล เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ต่อวงการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุขไทย โดยเฉพาะได้ทรงสละพระวรกายและพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และวางรากฐานการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับนานา อารยประเทศจนได้รับถวายสมัญญาภิไธยว่า “บิดาแห่งการแพทย์ไทยแผนปัจจุบัน”   ณ โรงพยาบาลสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


เอกสารแนบ